2010-08-28

Predikarens eltest: Fp får godkänt

Ny kärnkraft kostar 30–40 öre/kWh och landbaserad vindkraft kostar 55–85 öre/kWh. Det är Folkpartiets svar på Predikarens fråga.

Folkpartiet får godkänt på uppgiften, med samma argumentation som miljöpartiet. En bock i kanten dock för att den enda hänvisning vi fick var till "Elforsk", dokumenten i fråga fick vi lokalisera på egen hand.

Elforsk är elbolagens forskningsinstitut. Siffrorna har vi läst av från figur 3, sidan 8 i en rapport från december 2008, Inventering av framtidens el- och värmeproduktionstekniker Delrapport Vindkraft (länk till dokumentet).

Predikarens eltest: Mp får godkänt

Ny kärnkraft kostar enligt Miljöpartiet mellan 31,8 och 55,4 öre per kWh. Landbaserad vindkraft kostar mellan 50 och 60 öre/kWh.

Det de siffror som Miljöpartiet lämnar som svar på Predikarens fråga om vad olika teknik för att generera elektricitet kostar per kWh.

I min fråga bad jag om siffror även för övriga energislag. Men med tanke på att vind- och kärnkraft är huvudalternativen i svensk eldebatt räcker mp:s svar enligt min bedömning till att ge partiet betyget Godkänt.

Siffrorna kommer från Riksdagens Utredningstjänst (Rut), länk här.

Rut tror att priserna för vindkraft kommer att gå ner eftersom det just nu finns en hög efterfrågan, stålpriserna är höga och det väntas dyka upp fler tillverkare.

2010-08-23

Predikarens eltest: m får underkänt

Moderaterna får underkänt. Svaret adresserar frågeområdet – till skillnad från socialdemokraternas svar – men det besvarar inte frågan.

Svaret är ett zen-svar, att vi inte behöver bry oss om vad energiformerna kostar eftersom marknaden kommer avgöra det.

Här är svaret:
Hej och tack för ditt mejl,

Vi har inte utformat vår energipoitik efter vad det kostar att producera en kWh el från kärnkraft, vindkraft, vattenkraft, kol osv. Vad det kostar beror främst på om anläggningarna är avskriva och bränslepriserna och detta varierar rejält mellan olika anläggningar, till exempel kan ingen energikälla kan konkurera med ett gammalt avskrivet vattenkraftverk. Det går dock inte att försörja ett samhälle, lösa problemen med klimatpåverkan och göra oss oberoende av sinande fossila bränslen med enbart gamla anläggningar. Vad som då skall byggas måste ta hänsyn till lokala geografiska förutsättningar, industriers kompetens och olika investerares möjligheter att finansiera kraftverk. För att få detta att fungera så bra som möjligt lämnar vi alla detaljer till en fri markand men påverkar den med hjälp av koldioxidskatter och gröna elcertifikat för att gynna nyinvesteringar i klimatvänlig energi.

Den faktakälla som jag kan rekommendera dig är www.energimyndigheten.se som både har statistik, introduktionstexter och bra fördjupningar.

Med vänlig hälsning

Magnus Redin, politisk sekreterare
Länken leder inte till ett svar, utan till en webbplats med många länkar och dokument.

Jag ber om ett nytt svar.

Predikarens eltest: s får underkänt

Socialdemokraternas svar på min fråga får underkänt. Frågan gällde hur mycket olika energiformer kostar. Jag fick inget svar, utan en allmän redogörelse för partiets energipolitik:
Hej
Tack för ditt mejl.

Vi och våra samarbetspartier vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering.

Den borgerliga regeringen vill däremot ...

[klipp, klipp]

Vänliga hälsningar


Karin Berg
Brevsvar
Socialdemokraterna
Jag har bett om ett nytt svar.

Vilka partier som har en rationell energipolitik

Vilka av partierna har en rationell grund för sina uppfattningar kring energifrågan?

Som test har jag ställt följande fråga på partiernas webbplats:
Vad kostar det att generera en kWh el från kärnkraft, landbaserad vindkraft, solceller, olja, kol, et cetera?
Frågan gick till m, mp, v, s, c, och fp. Alla utom s (som gav för lite plats) fick dessutom följande förtydligande:
Jag är ute efter de sakuppgifter som nu själva använt som grund när ni utformat er energipolitik. Jag vill ha en referens till uppgifterna eller en redovisning av hur de tagits fram. Det räcker som svar med en länk till en sida eller ett dokument som innehåller svaret.

2010-06-25

Priset i människoliv för sociala nedskärningar

När sociala satsningar minskar med 810 kronor per capita ökar antalet alkoholrelaterade dödsfall med 2,8 procent. Och dödsfall i hjärt- och kärlsjukdom ökar med 1,2 procent.

Siffrorna publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal. Forskarna bakom rapporten har analyserat statistik från 15 europeiska länder.

En krona lagd på socialhjälp, arbetsförmedling eller handikappstöd har enligt statistiken en större positiv effekt på folkhälsan än en krona lagd på sjukvård.

— Vanliga människor kan i slutänden få betala priset för en budgetnedskärning — den kan kosta dem livet, kommenterar forskarna.

Offentliga satsningar på militär och fängelser har enligt rapporten inga positiva effekter på folkhälsan.

2009-04-19

Googles bankkonto lockar papperstidningarna

Om du har du en affärside för Internet som förutsätter att ingen länkar till dig behöver du en ny affärside.

För sorry kids, det här är Internet. Internet är länkar. "Inter" i Internet betyder "mellan" och detta "mellan" förverkligas i form av länkar.

Amerikanska papperstidningar vill ha pengar av Google för att Google länkar till deras nyhetsartiklar på webben.

Google tjänar pengar via annonser som visas på länksidan. Papperstidningar tycker att de borde få ta del av de pengarna.

Länksidan heter Google News. Den gör ingenting olagligt. Den citerar rubrik och ingress och länkar sedan till artiklar. Fair use kallas det på engelska. Att citera hela artikeln hade varit ett upphovsrättsintrång. Men det gör alltså Google inte.

Google är ett företag som lyckats förverkliga flera framgångsrika affärsideer på Internet. Papperstidningarna har inte lyckats lika bra. Nu vill de ha pengar av en som lyckats.

Det är patetiskt.

Dessa är liberala tidningar. Under normala omständigheter tror de på marknader och konkurrens. Men tydligen inte när de själva förlorar.

Precis som fildelningsstriden handlar detta om förlegade affärsmodeller. Tidningarna försöker fortsätta tjäna pengar på samma sätt som de gjort på papper. När det inte fungerar vill de ändra spelreglerna så att Internet börjar fungera som papper. Så allting ska fortsätta att vara som förut. Så att ingenting ändras.

Men sorry. Detta är en ny marknad. Nya spelregler.

Allting kommer att förändras. Blod kommer att flyta. Företag kommer att slås ut. Nya företag kommer att växa upp.

Sånt är livet. Vissa affärsideer fungerar. Andra inte.

Tidningarna tycker att de borde få fortsätta att finnas för att de gör ett viktigt jobb.

Jaså?

En bättre ide är att försöka hitta sätt att ge kunderna vad de vill ha. Som Google gör i Google News. Som är ett utmärkt sätt att söka nyheter. Jag använder Google News varje dag.

Jag jobbar på en redaktion som finns både på papper och på webben. När vi sjösatte webben vidtog jag alla mått och steg för att försäkra mig om att Google News kände till vår existens.

Just det. Tvärtemot de amerikanska papperstidningarna ser jag inte Google News som en fiende. Utan som en partner.

För oss är det självklart att finnas i Googles flöde. Var tjugonde minut under kontorstid skapar jag en unik fil enbart som en service till Google News för att deras hantering ska flyta så smidigt som möjligt.

Google ger oss nämligen trafik. Folk upptäcker våra texter via Google, och klickar sig vidare till vår sajt. Där de läser våra texter.

Och tittar på våra annonser. Vilket ger oss pengar.

Vi skulle kunna betala Google för den här tjänsten.

Så hur kommer det sig att de amerikanska papperstidningarna inte tjänar pengar enligt samma resonemang?

Fel fråga. För håll i dig nu: det gör de. De gör det. Självklart gör de det. På samma sätt som vi gör det. Genom att få mer trafik till sig.

Öh, så vad sjutton gnäller de om?

De vill ha ännu mer pengar. Inte genom att sälja en vara som kunden vill ha. Utan för att de tycker att de gör ett viktigt jobb och behöver pengar för att kunna fortsätta göra det.

Men att "tycka att man gör ett viktigt jobb" är ingen affärside. Inte ens "att göra ett viktigt jobb" är en affärside.

En affärside är att göra något som någon är beredd att betala för.

Hela kampanjen har ett drag av desperation över sig. Papperstidningarna kan omöjligen vinna. Google har nämligen ett trivialt sätt att svara. Nämligen att sluta länka till papperstidningarna.

Gör det Google är du snäll. Gör det nu!

Jag vill också tipsa om svenska tidningen DN, som inte gillar dig. Du kan sluta länka till DN också. Hälsa från mig.

Desto mer trafik kvar till oss.

Dagens Nyheters Peter Wolodarski har uppmärksammat striden mellan papperstidningarna och Google. Han tar papperstidningarnas sida. Googles synpunkter i frågan förvärdigas inget refererat, inget citat.

Peter Wolodarski lön kommer från en papperstidning. Varför hoppar Dagens Nyheter in på den här striden? Vill även Bonnier tigga pengar av Google?

2009-04-16

First blood

Nu handlar det inte längre bara om pengar. Människoliv har gått till spillo.

Fransk och amerikansk militär har dödat somaliska pirater.

Och därmed ändrat spelreglerna. Piraterna är beväpnade men brukade aldrig döda sina gisslan.

260 är just nu gisslan på ett 20-tal kapade skepp. Lyckligtvis har piraternas reaktion inte varit hämnd. Istället har man deklarerat krig mot angriparna. I tisdags misslyckades man att sänka ett amerikanskt skepp.

Kapningarna fortsätter som förut.

Piraterna hotar skepp med mat till svältande barn och måste stoppas. Så säger propagandan.

Men endast en bråkdel av trafiken är mattransporter till svältande. Den här konflikten handlar om pengar. Tro inget annat. Redarna är trötta på att betala tull till somaliska pirater och kräver handling av sina regeringar. De ser i sin tur en chans till ärofull seger mot en god fiende.

2009-02-16

Ingen skillnad mellan Al Qaradawis analys och Moseböckernas

Al Qaradawi väcker uppmärksamhet genom att hävda att Hitlers förintelse av judar var ett straff från Gud.

Han är inte den förste religiöse stolle att hävda att Gud ständigt hackar på israeliterna. Det är en ständigt återkommande tråd i Bibeln.
"Då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog". 4 Moseboken 21:4-9.
Israeliter blev bitna av ormar. De fattade genast vinken: de hade syndat mot Gud. Här kom straffet. Gick det bra hade Israel Gud på sin sida. Gick det illa var det ett straff för synder. Det var deras öde i Gamla testamentet.

Vilket förstås är ett irrationellt och vidskepligt sätt att uttolka verkligheten. Det tror i alla fall vi moderna ickereligiösa betraktare.

Men Mellanönsternkonfliktens aktörer är som bekant fulla av religiösa stollar. Ingen abrahamsreligion nämnd, ingen glömd.

Tänk att Gud inte kan sluta straffa israeliterna! Han fortsätter än in i denna dag. USAs expresident Jimmy Carter påminde en gång en israelisk politiker om att det historiskt gått bra för Israel när landet följt Gud, och dåligt när landet inte gjort det. Jimmy Carter oroade sig över den sekulariserade israeliska regeringen. Han berättar om det själv i en av sina böcker.

Är Jimmy Carter därmed antisemit? Nej.

Var Fjärde mosebokens författare antisemit när han förmedlade berättelsen om kopparormen? Nej.

Straffar Gud judar idag?

Knappast. Jag tvivlar även på uppgifterna i Gamla testamentet.

Men en del tror att Gud finns och att han funkar så. Att han har en blodig hatkärlekrelation till Israel.

Så vilken budbärare är det rätt att skjuta på om inte på Jimmy Carter eller Fjärde mosebokens författare?

När sekulariserade västerlänningar uttolkar analyser av Guds vilja blir resultatet förvirrat. Som när Aftenposten skriver om Al Qaradawi. Och när Svenska Dagbladet snällt förmedlar den norska förvirringen.

Det här är viktigt: jag har inte hittat något citat av Al Qardawi där han hyllar Hitler. Här har Aftenposten förmodligen fel.

Följande är de två Al Qaradawi-citat som verkar orsakat kontroversen.
"Sheikh Yousuf Al-Qaradhawi: Throughout history, Allah has imposed upon the [Jews] people who would punish them for their corruption. The last punishment was carried out by Hitler. By means of all the things he did to them – even though they exaggerated this issue – he managed to put them in their place. This was divine punishment for them. Allah willing, the next time will be at the hand of the believers."

[...]

"To conclude my speech, I’d like to say that the only thing I hope for is that as my life approaches its end, Allah will give me an opportunity to go to the land of Jihad and resistance, even if in a wheelchair. I will shoot Allah’s enemies, the Jews, and they will throw a bomb at me, and thus, I will seal my life with martyrdom."
Det första citatet skulle kunna vara hämtat direkt ur Gamla testamentet. Gud är återigen ute och straffar judar. Al Qaradawi beskriver judar som moraliskt korrupta. Det är antisemitiskt. Men observera att Gamla testamentet, judarnas egen urkund, är antisemitiskt på precis samma sätt.

Den andra citatet visar att Al-Qaradawi vill åka till Palestina och delta i motståndsrörelsen mot ockupationen. Han ser sig själv hjälpa Gud straffa israelerna. Uppenbarligen en man som inte gillar ockupationen. Och förmodligen en man som inte gillar judar.

Men ingenstans hyllar han Hitler.

Inte mer än 4 Mos 21 hyllar giftormar.

2008-11-02

Om pumpatjuven kommer

Kriminella gäng eller skjutglada LAPD-konstaplar stal våra två första pumpor.

Den tredje pumpan är försåtminerad med hjälp av ett burklock, två skruvar, ett snöre, en styrskena, tejp, en vattenfylld flaska, en ballong och ett häftstift.

Pumpan vilar på locket som faller om pumpan lyfts. Flaskan hänger i locket och har ett häftstift fasttejpat i botten. Styrskenan håller med sin tyngd ballongen på plats under flaskan.

Blir det krig vill ni vara i min grupp. Krig om pumpor.